(Bilde hentet ifra aftenbladet.no)

Innkalling til Årsmøte

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Gaukereiret Supporterklubb

Tid: 19.00, 13 Januar 2014

Sted: Ulf-huset, Jønningsheiveien 40, 4317 Sandnes

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Sak 2: Årsmelding

Sak 3: Regnskap 2013

Sak 4: Valg

-      Leder

-      Kasserer

-      Styremedlemmer

Sak 5: Eventuelt

Dette er foreløpig agenda og vil bli oppdatert dersom flere saker blir sendt inn.

Henviser til vedtektene angående regler for årsmøtet.

Ta gjerne kontakt med om det er noen en skulle lure på.

Vell møtt!

 

Med vennlig hilsen
Styret i Gaukereiret Supporterklubb