2012-11-24 20.51.49

Viktig informasjon: Supporterfeltet i 2014

Her følger informasjon vedrørende disponering av Sandnes Ulfs supporterfelt på Sandnes stadion for sesongen 2014.

Gaukereirets medlemmer disponerer felt O og halve felt N på Sandnes stadion. Mot slutten av fjorårets sesong strammet klubben inn på eksisterende regler rundt hvilke publikummere som har tilgang til disse feltene. I praksis stoppet klubben tilgang for andre enn sesongkorthavere på supporterfeltet.

Styret i Gaukereiret har nå hatt dette opp til behandling og denne ordningen vil fortsette i 2014 med styrets velsignelse. Det vil si at du må ha sesongkort på vårt felt (hvor medlemskap i Gaukereiret er inkludert) for å få tilgang til dette.

Hovedformålet med dette er å samle supportere med genuin interesse for fotball og Sandnes Ulf på supporterfeltet. I tillegg får Gaukereiret rabatterte sesongkort av klubben på nettopp dette feltet og da synes det rettferdig at feltet er forbeholdt medlemmer.

I kombinasjon med dette har Gaukereiret ønsket mulighet for gjestepass på supporterfeltet, en ordning klubben nå har sagt ja til. Det vil si at Gaukereirets medlemmer kan kjøpe én ekstra billett til supporterfeltet ved fremvisning av medlemskort/sesongkort. Dermed er det mulig å ta med seg en venn på supporterfeltet. Denne billetten blir ikke rabattert.

Ennvidere har det vært et viktig prinsipp for oss i styret at ordningen med tilgang kun for medlemmer som har kjøpt sesongkort medfører minst mulig “klatt” for kampdag. Denne utfordringen er allerede løst ved at kjøp av sesongkort for 2014 gir automatisk medlemskap i Gaukereiret. Har du sesongkort på felt O eller vår halvdel av N, så har du også medlemskap i Gaukereiret.

Ettersom denne avgjørelsen kommer før sesongstart, skal de fleste ha rikelig med tid til å anskaffe sesongkort og heve røstene på supporterfeltet og heie Sandnes Ulf frem til en fantastisk 2014-sesong! Gaukereiret vil i den anledning understreke hvor billig et sesongkort på supporterfeltet er: 113 kr pr kamp for voksne og 66 kr pr kamp for barn.

Gå til Sandnes Ulfs nettsider for å kjøpe sesongkort

Jobba jobba jobba!

Hilsen styret i Gaukereiret